Všeobecné obchodné podmienky

Prenajímateľ: DISA s. r. o., Pernecká 3288/13, 841 04 Bratislava, mestská časť Karlova Ves, IČO: 36700380, DIČ: 2022278324

 1. Objednávka

  • Klient si môže objednať pobyt prostredníctvom rezervačného systému na web stránke wildhouse.sk
 1. Platba

  • Možnosti platby o Na faktúru (splatnosť). Po odoslaní objednávky zákazníkom prostredníctvom rezervačného systému na webstránke wildhouse.sk,  je následne na uvedený email zaslaná výzva k úhrade vo forme faktúry, ktorú je zákazník povinný uhradiť pod príslušným variabilným symbolom a do uvedenej doby splatnosti. Rezervácia je automaticky zrušená v prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti.
   • Prostredníctvom CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club.
 1. Dodacie a platobné podmienky

  • Prenajímateľ sa zaväzuje
   • vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad
   • umožniť v dobe trvania pobytu vyhliadkový posed Wild House užívať, na základe uhradenej faktúry za ubytovanie
   • v prípade nepriaznivého počasia zabezpečiť prevoz nájomcov z miesta pobytu do rekreačného centra Donovaly
   • zabezpečiť donášku raňajok do miesta pobytu Wild House
  • Nájomca sa zaväzuje
   • zaplatiť za objednaný pobyt dojednanú cenu o rešpektovať bezpečnostné pokyny Wild House 
   • rešpektovať Návštevný poriadok – NP Veľká Fatra ( Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline, č. 8/2005 z 22. júna 2005)
 1. Podmienky prenájmu vo Wild House

  • Check-in / check-out
   • V deň príchodu je check-in od 14.00 hod a v deň odchodu je check-out do 11.00 hod.
 • Bezpečnostné pokyny
  • Vstup na Wild House je povolený len nájomcovi a osobám, ktorým prenajímateľ umožní v dobe trvania nájmu vyhliadkový posed užívať, pričom všetci zúčastnení sú povinní oboznámiť sa a dodržiavať bezpečnostné pokyny pre užívanie vyhliadkového posedu „Wild House“, ktoré sú súčasťou Prehlásenia o dodržiavaní bezpečnostných pokynov pri používaní vyhliadkového posedu „Wild House“ a na znak súhlasu, Prehlásenie podpísať.
 • Nepriaznivé počasie
  • V prípade nepriaznivého počasia počas pobytu (búrka, silný vietor), kedy Meteo stanica v rovnakej lokalite predpovedá veľmi nepriaznivé počasie a rýchlosť / nárazy vetra viac ako 90 km /hod, bude prenajímateľ nájomcu a ďalších užívateľov vyhliadkového posedu „Wild House“ informovať a existujú nasledujúce možnosti:
   • Pokiaľ sa nájomca rozhodne aj napriek varovaniu prenajímateľa v pobyte pokračovať, prehlasuje tak, že noc na posede strávi na vlastné nebezpečie a zodpovednosť.
   • Nájomcovi je vrátených 50% uhradenej platby za ubytovanie a umožnené urobiť si novú rezerváciu v rámci dostupnosti a to s 50% zľavou na pobyt za rovnakú alebo vyššiu cenu, ako pôvodný zrušený pobyt.
  • Domáce zvieratá a Wild House
   • Domáce zvieratá majú pobyt vo Wild House prísne zakázaný.
 • Deti a Wild House
  • Dieťa má vstup na Wild House povolený len v sprievode svojho zákonného zástupcu alebo v sprievodnej dospelej osoby, ktorá je zaň plne zodpovedná. Minimálny vek dieťaťa nie je obmedzený.
 • Kapacita
  • Kapacita vyhliadkového posedu Wild House je určená pre 4 osoby vrátane detí. Možnosť prístelky nie je možná a maximálna kapacita je prevádzkovateľom z dôvodu bezpečnosti a komfortu prísne obmedzená.
 • Cena
  • Ceny ubytovania sú plané podľa aktuálne uvedeného cenníka na našej web stránke wildhouse.sk
 1. Reklamácie a storno podmienky, zmeny v rezervácii

  • Reklamácie sú vybavované
   • telefonicky (v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na telefónnom čísle 0915 808 666
   • e-mailom (info@wildhouse.sk)
  • Storno podmienky
   • 22 dní a viac pred príchodom
    • Ak je rezervácia zrušená 22 dní a viac pred príchodom, garantujeme vrátenie 100% prijatej platby, alebo možnosť zmeniť termín rezervácie v rámci aktuálnej sezóny podľa aktuálnej dostupnosti.
   • 21 – 8 dní pred príchodom
    • Ak je rezervácia zrušená 21 – 8 dní pred príchodom, účtujeme storno vo výške 50% prijatej platby, alebo možnosť zmeniť termín rezervácie v rámci aktuálnej sezóny podľa aktuálnej dostupnosti. 
   • 7 dní a menej pred príchodom
    • Ak je rezervácia zrušená 7 dní a menej pred príchodom, účtujeme storno vo výške 100% prijatej platby a zmena pôvodnej rezervácie termínu už nie je možná.
Scroll to Top